April 5th, 2019

Проза Шаламова на турецком

На турецкий "Колымские рассказы", в отличие от "Архипелага ГУЛаг", не переведены, но есть признаки того, что турки начинают интересоваться Шаламовым.

Мустафа Кемаль Йылмаз Mustafa Kemal Yılmaz, переводивший на турецкий Михаила Булгакова, Аверченко, Пелевина, перевел очерк Шаламова "Бутырская тюрьма" из антиромана "Вишера", желающие могут ознакомиться с электронной версией.

Varlam Şalamov, "Butırka Hapishanesi", часть первая, часть вторая, часть третья

*


В статье славистки из Анатолийского университета Кевсер Тетик Kevser Tetik (сборник "Турция и Россия", Анкара, 2019), посвященной рассказу "По снегу", на стр. 233-234 помещен его перевод.


Kar Boyunca

Karla kaplı ham toprak üzerinde yolu nasıl eziyorlar? İleride adamın biri terleyerek veküfrederek ilerliyor, her dakika yumuşak derin kar yığınlanarına sap-lanarak zar zor bacaklarını hareket ettiriyor. Adam, eğri büğrü siyah çukurlara izini bırakarak uzaklara gidiyor. Yoruluyor, karda uzanıyor, bir sigara yakıyor vetütün dumanı beyaz parlak karın üzerindeki mavi buluta doğru yayılıyor. Adam daha da ilerledi;bulut ise hâlâ orada, adamın dinlendiği yerde,duruyor, havaise neredeyse hareketsiz. Yollar her zaman sessiz günlere bırakılır, böylece rüzgarlar insan eme-ğini süpürmez. Adam kar kaplı sonsuzluktaki yününü, belli başlı noktaları kendi be-lirler: kayayı, yüksek ağacı. Adam, karda vücudunu nehirde dümenin tekneyi burun-dan buruna götürdüğü gibi yönlendiriyor.
İnsanlar tarafından daha önce gidilen dar veyanlış yolda 5,6 kişi sıra halinde omuz omuza yürüyorlar. İzin üzerine doğru değil; etrafına doğru adım atıyorlar. Planladıkları yere ulaştıktan sonra kar kaplı toprağı çiğnemek için geri dönüyor, henüz insan ayağının basmadığı yerlere basıyorlar. Yol açılmış. Üzerinden insanlar, atlı arabalar, kızaklar, traktörler gidebilir. Eğer yolda iz üzerinden gidilirse belli olacak, ancak dar patika yol zar zor geçilecek. Yol değil de çukurları aşmak,ham toprakta yürümekten daha zor. İlk geçene herkeste olduğundan çok daha zor. O kişi kuvvetten kesilince öne o beş kişiden biri çıkar. İzde yürüyenlerden her biri, en ufak tefek olanı, en zayıfı bile karla kaplı toprak parçalarına basmalıdır; başka bir ize değil. Traktörler veatlar üzerinde yazarlar değil; okurlar gider.

*


Глава "Варлам Тихонович Шаламов" в монографии доктора филологии Фракийского университета Ясемин Гюрсой "Русская литература советского периода, 1953-1991" - Yasemin Gürsoy, "Sovyet Dönemi Rus Edebiyatı (1953-1991)"